Trung tâm Anh ngữ Washington

Trung tâm Anh ngữ Washington

Đánh giá

Giới thiệu

Trung tâm Anh ngữ Washington tự hào là địa điểm đầu tiên ở Hà Nội cung cấp và đào tạo Tiếng Anh theo đúng tiêu chuẩn Tiếng Anh quốc tế của của Inligua, Mỹ.

Tiếng Anh phong cách Mỹ
– Washington Kids: từ 4 – 8 tuổi
– Washington Juniors: từ 9 – 15 tuổi
– Washington Teen: từ 15 – 18 tuổi
– Washington General English: từ 16 tuổi
– Test Preparation: TOEFL, TOEIC, IELTS, SAT..
– Washington Business

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

22 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share