Trung tâm ngoại ngữ Akid

Trung tâm ngoại ngữ Akid

Đánh giá

Giới thiệu

Anh ngữ AKID là tổ chức giáo dục uy tín và có thương hiệu trong việc đào tạo tiếng Anh cho trẻ em và thiếu niên. Với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, chúng tôi luôn cố gắng trau dồi chuyên môn và lòng nhiệt huyết để đem lại giá trị tốt nhất cho học sinh

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

13 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share