Trung tâm ngoại ngữ Atlantic

Trung tâm ngoại ngữ Atlantic

Đánh giá

Giới thiệu

Thành lập vào năm 2003, Atlantic bắt đầu thực hiện ước muốn trở thành cầu nối giữa học sinh Việt Nam và các cơ sở Giáo dục tiên tiến trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên chúng tôi lấy tên mình bằng hình ảnh của Đại Tây Dương. Chúng tôi thấu hiểu một cách sâu sắc rằng: Tri thức giúp bạn vượt qua sóng lớn Đại dương!

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share