Trung tâm ngoại ngữ Beelink

Trung tâm ngoại ngữ Beelink

Đánh giá

Giới thiệu

–Trung tâm Anh ngữ Beelink Đại Thanh .liên kết đào tạo với The các trường đại học lớn của Hoa Kỳ.
–Trung tâm Anh ngữ Beelink Đại Thanh, Đội ngũ giảng dạy chuyên môn cao
Gần 99 giáo viên bản xứ và Việt Nam, 100% có bằng giảng dạy Anh ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế.
–Trung tâm Anh ngữ Beelink Đại Thanh , thiết kế riêng cho từng độ tuổi và nhu cầu từ trẻ em mẫu giáo đến người lớn bận rộn
–Trung tâm Anh ngữ Beelink Đại Thanh . Đạt Chất lượng giảng dạy chuẩn quốc tế.

Hình ảnh