Trung tâm ngoại ngữ Canadian English Council

Trung tâm ngoại ngữ Canadian English Council

Đánh giá

Giới thiệu

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một môi trường học có thể đem lại ảnh hưởng tích cực, niềm vui, tình thương và sự phát triển toàn diện cho học sinh. Bên cạnh tiếng Anh học sinh tại Canadian English Council (C.E.C) được bồi dưỡng nhân cách, phát triển sự tự tin và kĩ năng sống như là những bước đệm quan trọng và cần thiết cho sự thành công của các em trong tương lai….

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

10 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share