Trung tâm ngoại ngữ Choi Wonseok

Trung tâm ngoại ngữ Choi Wonseok

Đánh giá

Giới thiệu

Thầy Béo – Choi Wonseok Trưởng khoa tiếng Hàn – CEO TT tiếng Hàn Hws Vietnam

KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI HÀN QUỐC DẠY TIẾNG HÀN thôi đâu. Mà Là 1 GIẢNG VIÊN NGƯỜI HÀN QUỐC – 10 NĂM KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY – TRƯỞNG KHOA TIẾNG HÀN – THẦY CHOI WONSEOK !!!

Đào tạo hàng trăm nghìn lứa học sinh.

Giáo viên độc quyền dạy Tiếng Hàn Intensive cho Kỹ sư tại Samsung Display

Giáo viên dạy tiếng Việt cho Các Sếp người Hàn Quốc tại Samsung thi chứng chỉ tiếng Việt.

Giảng viên Tham mưu khai mở khoa tiếng Hàn tại Trường Cao Đẳng Vigracela nơi cung cấp khóa CĐ hệ tiếng Hàn cho hàng nghìn Nhân viên Samsung Display.

Trưởng khoa tiếng Hàn trường Trung Cấp Khoa học Công Nghệ.

Tổng Giám Đốc Trung Tâm tiếng Hàn Hws Việt Nam uy tín Hàng đầu .

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

26 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share