Trung tâm ngoại ngữ Đinh Nguyên (IEG)

Trung tâm ngoại ngữ Đinh Nguyên (IEG)

Đánh giá

Giới thiệu

Với mục tiêu cung cấp một cơ sở giáo dục chất lượng cho các quốc gia đang phát triển và học viên địa phương, IEG đã liên kết với các trường trên khắp thế giới nhằm đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất tốt nhất cho mỗi quốc gia. Không những thế, IEG còn có chương trình học bổng để giúp đỡ các học viên có thể du học ở quốc gia họ mong muốn.

IEG tin tưởng vào việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục. Chương trình tại đây không chỉ kết hợp với phương phát giảng dạy hiện đại của Đại học Cambridge, Trinity mà còn là công nghệ Internet và giao tiếp toàn cầu, tất cả nhằm nâng cao kinh nghiệm học tập cho học viên. Giảng viên hoàn toàn là người nước ngoài, vì vậy học viên sẽ có được đào tạo tốt nhất và có thể đáp ứng với những thay đổi của thế giới. IEG tập trung vào các học viên trẻ và trưởng thành, những người mong muốn có được kỹ năng Anh ngữ nhằm hòa nhập với thế giới không ngừng phát triển.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

42 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share