Trung tâm ngoại ngữ Đông Du

Trung tâm ngoại ngữ Đông Du

Đánh giá

Giới thiệu

Nơi giảng dạy đào tạo Nhật ngữ từ sơ cấp đến nâng cao
Đào tạo lớp dự bị du học Nhật Bản
Thành lập từ 1991

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

10 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share