Trung tâm ngoại ngữ Efis

Trung tâm ngoại ngữ Efis

Đánh giá

Giới thiệu

Efis English là trung tâm đào tạo Tiếng Anh và trang bị TRI THỨC cho các bạn trẻ Việt Nam. Chúng tôi cung cấp cho người học những phẩm chất, kiến thức, kỹ năng phải có để các bạn làm việc, cạnh tranh và chung sống trong thế giới phẳng ngày nay. Trên cơ sở đó, giá trị cốt lõi của chúng tôi như sau:

Triết lý giáo dục:

1. EFIS ENGLISH cho rằng con người là trọng tâm của giáo dục. Giáo dục có nhiệm vụ hoàn thiện còn người về 4 mặt: Thể xác, trí tuệ, tâm hồn và tinh thần. Giáo dục góp phần xây dựng con người có đủ các phẩm chất để có thể chung sống và cạnh tranh với thế giới trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay.

2. Là những người làm giáo dục, chúng tôi luôn đặt giá trị học viên đạt được là quan trọng nhất, tất cả các hoạt động, mục tiêu khác phải tuân theo tiêu chí này.

– Tôn chỉ về sản phẩm: Tối đa hóa lợi ích cho học viên, cam kết giúp đỡ và đồng hành học viên trong công cuộc chinh phục Tiếng Anh và nâng cao tri thức.

– Tiêu chí tìm người: Chính vì những mục tiêu cao cả muốn hướng tới, chúng tôi cần những người đồng hành thực sự có tâm, muốn làm về giáo dục, đặt mục tiêu chất lượng là số một, muốn hoàn thiện bản thân và chung tay hỗ trợ người khác hoàn thiện bản thân.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

6 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share