Trung tâm ngoại ngữ EIV

Trung tâm ngoại ngữ EIV

Đánh giá

Giới thiệu

Khi các bạn đến với EIV, có nghĩa là bạn đã nhận được từ chúng tôi sự cam kết chuyên nghiệp trong đào tạo thể hiện qua:
1. Một quá trình học đầy đủ các bước đánh giá, giáo trình tài liệu được soạn dựa trên năng lực người học.
2. Ứng dụng phương pháp học Quick Reaction giúp học viên thuộc bài và thực hành ngay, tăng sự tự tin trong các tình huống giao tiếp, xử lý công việc.
3. Tracking và report hàng tháng kết quả học tập của nhân viên, giúp bạn tiết kiệm chi phí đầu tư, nhưng đem lại kết quả đào tạo ngoài sự mong đợi.

Trung tâm hiện nay đều có mặt tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

21 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share