Trung tâm ngoại ngữ EPC

Trung tâm ngoại ngữ EPC

Đánh giá

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Sinh Ngữ EPC (EPC) được thành lập ngày 09/09/2016 có tiền thân là Công ty Cổ phần Tư vấn R&R (Research and Reimagineer) hoạt động và được cấp phép từ 10/12/2010.

Trong mười năm hoạt động, EPC chuyên về lĩnh vực nghiên cứu đổi mới chương trình học, nghiên cứu và thử nghiệm các ứng dụng khoa học và công nghệ vào giảng dạy và đào tạo, nghiên cứu và thử nghiệm các chương trình giáo dục quốc tế nhằm mục đích phục vụ hội nhập trong giáo dục. Đồng thời, EPC là đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cho học sinh trong và ngoài trường học.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

12 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share