Trung tâm ngoại ngữ Etest Việt Nam

Trung tâm ngoại ngữ Etest Việt Nam

Đánh giá

Giới thiệu

Chúng tôi thấy được lợi thế so sánh của sinh viên Việt Nam trong cộng đồng sinh viên quốc tế. Chúng tôi cũng nhận ra được những yếu tố cần cải thiện để các em có thể đạt được tiềm lực tối đa của mình. Chính vì vậy, Trung tâm đào tạo, tư vấn, hướng nghiệp Etest cam kết cung cấp cho sinh viên Việt Nam chương trình đào tạo chuyên sâu, chú trọng vào quá trình phát triển và thành công của từng cá nhân học viên. Chương trình được đảm nhiệm bởi các giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục trực tiếp giảng dạy và tư vấn. Chúng tôi mong muốn mỗi cá thể là một tài năng tại Trung tâm Etest

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

18 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share