Trung tâm ngoại ngữ Excel English

Trung tâm ngoại ngữ Excel English

Đánh giá

Giới thiệu

Với đội ngũ chuyên môn là những chuyển gia trong lĩnh vực luyện thi quốc tế. Giảng viên nước ngoài và Việt Nam có nhiều năm kinh nghiệm

Đội ngũ quản lý chất lượng lớp học luôn theo sát học viên

Chương trình và giáo trình được tư vấn từ các giám khảo chấm thi đến từ hội đồng Anh và IDP

Trung tâm hiện nay có nhiều cơ sở ở các tỉnh, thành khác nhau như: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

13 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share