Trung tâm ngoại ngữ Freetalk English

Trung tâm ngoại ngữ Freetalk English

Đánh giá

Giới thiệu

Công ty cổ phần Fungroup

Ngày thành lập 07/08/2015. Mã số thuế: 0106 9300 37 – Phòng đăng ký kinh doanh số 2 – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. 

2020 trở thành doanh nghiệp TOP 3 trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh– Hướng tới trở thành TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam với doanh thu > 1000 tỷ– Mái nhà chung Freetalk English là nơi mà tất cả các cán bộ công nhân viên đều có cơ hội sở hữu cổ phần, lương thưởng công bằng, thu nhập ko giới hạn ở hầu hết các vị trí chính thức

Hình ảnh