Trung tâm ngoại ngữ GEOS

Trung tâm ngoại ngữ GEOS

Đánh giá

Giới thiệu

Sứ mệnh của chúng tôi mang đến là giáo dục, truyền cảm hứng cho người học thông qua ngôn ngữ, văn hóa và môi trường. Nằm ở vị trí gần trung tâm thành phố, chúng tôi tạo mối liên kết với nhiều trường mẫu giáo và tiểu học trong khu vực nhằm đưa chương trình giáo dục của các nước tiên tiến được áp dụng ở Việt Nam. Chúng tôi cung cấp những khóa học khác nhau phù hợp với những trình độ khác nhau để đảm bảo chất lượng học tập cho trẻ. Xây dựng chương trình riêng với phương pháp đặc trưng để biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai cho trẻ bên cạnh tiếng mẹ đẻ. Chúng tôi không chỉ chú trọng xây dựng chương trình vì mục đích giáo dục kiến thức, mà chúng tôi còn chú trọng việc giáo dục con người. Xây dựng những kĩ năng cần thiết cho trẻ, cũng như xây dựng cách suy nghĩ tư duy logic và giáo dục nhân cách cho trẻ là nhiệm vụ của chúng tôi.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

9 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share