Trung tâm ngoại ngữ Golden Gate

Trung tâm ngoại ngữ Golden Gate

Đánh giá

Giới thiệu

“Học không phải là một môn thể thao . Học sinh không học nhiều chỉ bằng cách ngồi trong lớp nghe giáo viên giảng, học thuộc lòng bài tập soạn sẵn , và đưa ra những câu trả lời . Các em cần phải nói về những gì các em đang được học, viết về nó , liên tưởng nó đến những kinh nghiệm trước đây, áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Các em phải biến những gì mà các em học được thành một phần của chính mình. “

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

14 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share