Trung tâm ngoại ngữ Hoa Kỳ

Trung tâm ngoại ngữ Hoa Kỳ

Đánh giá

Giới thiệu

Ngày nay, với xu hướng hội nhập và phát triển, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ quốc tế và việc học tiếng Anh đã trở nên rất cần thiết và cấp bách. Sau quá trình nghiên cứu về nhu cầu và phương pháp giảng dạy Anh Ngữ nhằm tìm ra giải pháp hoàn thiện, khắc phục những nhược điểm, mang lại hiệu quả cao nhất cho học viên Việt Nam trong việc học Anh Ngữ, TRƯỜNG ANH NGỮ HOA KỲ đã được thành lập với khẩu hiệu “MỞ LỐI THÀNH CÔNG” để hoàn thiện các kỹ năng Anh Ngữ cho học viên Việt Nam

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

6 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share