Trung tâm ngoại ngữ HTC

Trung tâm ngoại ngữ HTC

Đánh giá

Giới thiệu

Công ty cổ phần phát triển nhân lực và tư vấn đầu tư HTC (gọi tắt HTC HUMAN, JSC) được thành lập năm 2013, là một trong những thành viên chính thức của hội liên hiệp tư vấn du học Việt Nam VIECA hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học Nhật Bản, đào tạo ngoại ngữ, tư vấn đầu tư và biên-phiên dịch…

HTC Human, JSC chúng tôi vinh dự được Bộ giáo dục đào tạo cấp giấy phép tư vấn du học (số 8255/CN-SGD&ĐT, ngày 06 tháng 08 năm 2013) và được cấp phép thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao (Số 8251/CN-SGD&ĐT, ngày 06 tháng 08 năm 2013).

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

15 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share