Trung tâm ngoại ngữ I Can Read

Trung tâm ngoại ngữ I Can Read

Đánh giá

Giới thiệu

Hệ thống I Can Read cung cấp một môi trường giáo dục tiếng Anh chuyên nghiệp được thiết kế dành riêng cho trẻ em từ 3 đến 14 tuổi, với phương pháp giảng dạy tập trung tối đa vào việc hỗ trợ khả năng ngôn ngữ của trẻ. Với hơn 160 trung tâm ở 14 quốc gia trên thế giới, hệ thống I Can Read đã đạt được thành tựu thực sự đáng kinh ngạc. Hơn 270.000 học sinh đã hoàn thành chương trình học tại I Can Read.

Tại Việt Nam có:

11 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh

7 trung tâm tại Hà Nội

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share