Trung tâm ngoại ngữ ISET

Trung tâm ngoại ngữ ISET

Đánh giá

Giới thiệu

Công ty Cổ phần giáo dục thông minh ( iSET ) được thành lập từ năm 2011 và là một trong những đợt vị tiên phong nhượng quyền thương mại thương hiệu Cleverlearn tại Việt Nam với cơ sở đầu tiên tại quận Nam Từ Liêm với tên gọi Cleverlearn Mỹ Đình.

Cleverlearn Mỹ Đình đã hoạt động được 7 năm với qui mô trung tâm rộng 1000m2 bao gồm 15 phòng học tiêu chuẩn quốc tế. iSET hợp tác đào tạo cùng Trường Việt Úc (VAS) tại tầng 2 nhà C, V.A.S, đường Lưu Hữu Phước, KĐT Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn.

Năm 2016, iSET Việt Nam mua lại toàn bộ mảng kinh doanh của Cleverlearn và mở chi nhánh tại số 16 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội. Trung tâm với 17 phòng học có cơ sở vật mới và hiện đại bậc nhất tại Hà Nội.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

62 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share