Trung tâm ngoại ngữ Không Gian

Trung tâm ngoại ngữ Không Gian

Đánh giá

Giới thiệu

Được thành lập năm 1996, Ngoại Ngữ Không Gian đã được biết đến với “Phương Pháp Phản Xạ tạo kết quả nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất”. Với phương châm này, Ngoại Ngữ Không Gian đã nhanh chóng trở thành một đơn vị đào tạo Anh Ngữ chuyên nghiệp với qui mô lớn ở khắp các quận trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

3 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share