Trung tâm ngoại ngữ Naganuma

Trung tâm ngoại ngữ Naganuma

Đánh giá

Giới thiệu

“Phương pháp Naganuma” là phương pháp đào tạo chỉ có tại Naganuma Việt Nam, lấy học viên làm trung tâm, tạo thói quen “Nghe tiếng Nhật, nghĩ bằng tiếng Nhật, trả lời bằng tiếng Nhật” cho các học viên, tạo tiền đề vững chắc để học viên có thể sớm hiện thực hóa ước mơ du học Nhật Bản của mình.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

10 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share