Trung tâm ngoại ngữ Nhật Bản – Việt Nam

Trung tâm ngoại ngữ Nhật Bản – Việt Nam

Đánh giá

Giới thiệu

Trung tâm Ngoại ngữ Nhật Bản Việt Nam được thành lập vào năm 2012, trực thuộc công ty TNHH Nghiên cứu Nhật Bản Việt Nam (JVRC). Trung tâm tiếng Nhật JVRC là cơ sở đào tạo tiếng Nhật duy nhất được Bộ khoa học công nghệ giáo dục Nhật Bản bảo trợ và được Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội cấp phép. 

Trung tâm JVRC cũng là đơn vị được Hội giao lưu văn hóa Nhật Bản – Việt Nam (JVCA) ủy quyền hỗ trợ – tổ chức các hoạt động giao văn hóa, y tế, giáo dục mang tính phi thương mại, nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghĩ Việt – Nhật.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

17 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share