Trung tâm ngoại ngữ Pasal

Trung tâm ngoại ngữ Pasal

Đánh giá

Giới thiệu

Tổ chức giáo dục Pasal đặt ra mục tiêu năm 2020 sẽ trở thành tập đoàn giáo dục hàng đầu với sự hiện diện khắp Việt Nam và các nước Đông Nam Á; nhằm lan truyền ngọn lửa của sự Đam Mê và giúp thế hệ trẻ Việt Nam tìm thấy Tiếng nói của bản thân để xây dựng sự nghiệp và cuộc sống thành công, hạnh phúc.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

5 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share