Trung tâm ngoại ngữ Planet

Trung tâm ngoại ngữ Planet

Đánh giá

Giới thiệu

Đánh giá được tình hình “Tiếng anh giao tiếp” rất cần thiết. Trung Tâm Anh Ngữ Planet cung cấp chương trình học ngoại ngữ tối ưu bằng các “phương pháp học tiếng anh” tiên tiến nhất, trong điều kiện cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của học viên, đảm bảo đạt kết quả cao nhất trong việc phát triển kỹ năng ngoại ngữ, dễ dàng vượt qua các kỳ thi lấy bằng cấp quốc tế như Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

5 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share