Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Popodoo

Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Popodoo

Đánh giá

Giới thiệu

Công ty PoPoDoo Việt Nam được thành lập ngày 1/7/2007 với sứ mệnh trở thành tổ chức giáo dục Tiếng Anh trẻ em số 1 tại Việt Nam từ nghiên cứu, dạy học cho đến cung cấp hệ thống giáo trình tiêu chuẩn, các thiết bị học tập tiếng Anh hiệu quả.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

6 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share