Trung tâm ngoại ngữ RES

Trung tâm ngoại ngữ RES

Đánh giá

Giới thiệu

Res là hệ thống trường Anh Ngữ Quốc Tế được thành lập vào năm 2007 chuyên về Khóa Học IELTS, Tiếng Anh Trẻ em và Thiếu Niên. Là hệ thống trung tâm Anh Ngữ tiêu chuẩn Quốc Tế Cambridge và được Hội Đồng Úc IDP công nhận là đối tác xuất sắc nhất trong suốt 8 năm liên tiếp.

Trung tâm hiện nay có mặt ở nhiều các tỉnh thành trên cả nước: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Huế….

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

28 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share