Trung tâm ngoại ngữ Riki Nihongo

Trung tâm ngoại ngữ Riki Nihongo

Đánh giá

Giới thiệu

Học tiếng Nhật cùng Riki nihongo với sologan học tiếng Nhật
ダメな生徒はいない、ダメな教師がいるだけ
Không có học sinh kém ! Chỉ có giáo viên chưa đủ giỏi (Y)

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

10 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share