Trung tâm Ngoại ngữ SACE College

Trung tâm Ngoại ngữ SACE College

Đánh giá

Giới thiệu

Chương trình SACE International được dạy tại Việt Nam chuẩn bị cho học sinh Trung học Việt Nam một nền tảng tiếng Anh và các môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh để chuẩn bị tốt khi đi du học với định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Với nền tảng này, học sinh có thể học tiếp dễ dàng vào các trường Trung học hay Đại học của Úc và các trường Đại học nói tiếng Anh trên toàn thế giới.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

11 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share