Trung tâm ngoại ngữ Temasek Education

Trung tâm ngoại ngữ Temasek Education

Đánh giá

Giới thiệu

Tedu cam kết đồng hành dài hạn cùng học viên Việt Nam dựa trên cơ sở tập trung thiết kế chương trình đào tạo chuẩn quốc tế dành riêng cho học viên Việt Nam, tuyển dụng và xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

27 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share