Trung tâm ngoại ngữ Thần Đồng

Trung tâm ngoại ngữ Thần Đồng

Đánh giá

Giới thiệu

Trường SUPER YOUTH THẦN ĐỒNG chỉ chuyên dạy Anh ngữ cho trẻ em mà thôi. Đây là một quan niệm đứng đầu quan trọng để tạo môi trường cho trẻ em dễ dàng thâu thập kiến thức; nhà trường cũng như các giáo viên bản ngữ chỉ chuyên tâm dạy Anh ngữ cho trẻ em mà không bị chi phối bởi những giáo trình khác dành cho người lớn. Các phương tiện và phương pháp đều hướng về trẻ em, tạo ra một thiên đàng học hành của trẻ em. Cũng vì thế, thay vì tập trung vào các sơ sở lớn như vài trường khác trong thành phố, trường Thần Đồng có nhiều chi nhánh nhắm tạo ra những gia đình nhỏ để dễ dàng chăm sóc dạy dỗ từng em.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share