Trung tâm ngoại ngữ Wordplay

Trung tâm ngoại ngữ Wordplay

Đánh giá

Giới thiệu

Bắt đầu từ năm 2017, Wordplay mang đến cho hàng trăm học sinh tại Hà Nội chương trình học tiếng Anh bao gồm luyện Phát âm tiếng Anh (Phonic), Đọc (Reading), Viết (Writing), Nói (Speaking) và S.T.E.M,.. Cho dù các bạn học sinh đến từ Long Biên hay ngay bên cạnh, họ đã chọn Wordplay vì họ biết rằng Wordplay là nơi có giải pháp đào tạo tốt nhất.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

3 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share