Trung tâm ngoại ngữ Yaffle English

Trung tâm ngoại ngữ Yaffle English

Đánh giá

Giới thiệu

Chúng tôi phát triển hệ thống và ứng dụng công nghệ, để hỗ trợ và mang lại sự linh hoạt, thuận tiện, thời khoá biểu được cá nhân hoá cho từng học viên.

Mô hình đào tạo tiêu chuẩn, ít học viên được áp dụng thông dụng trên toàn cầu. 100% giáo viên bản xứ, nước ngoài tốt nghiệp sư phạm, chứng chỉ giảng dạy quốc tế, thân thiện và nhiệt huyết. Và nhiều hơn thế…

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

8 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share