Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là trường đại học tư thục, thành lập theo Quyết định số 27/2006/QĐ-TTg ngày 27/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 5/2016 trường là đơn vị thành viên Tập đoàn Nguyễn Hoàng – Tập đoàn tiên phong và duy nhất đào tạo từ bậc mầm non đến tiến sĩ tại Việt Nam

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share