Đại học Bách khoa Tp HCM

Đại học Bách khoa Tp HCM

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Bách khoa là một trường đại học chuyên ngành quy mô lớn tại Việt Nam, với thế mạnh về đạo tạo kỹ thuật, được đánh giá là một trong những trường đại học đầu ngành về đào tạo khối ngành kỹ thuật tại Việt Nam, thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

29 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share