Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Cần Thơ là một trường đại học tại Việt Nam, có vị thế dẫn đầu về đào tạo đa ngành,[8] một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao, được Chính phủ xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia.

Trường là một trong ba trường đại học tại Việt Nam đạt chuẩn đào tạo quốc tế của Hệ thống đại học ASEAN, bằng cấp có giá trị sử dụng toàn Đông Nam Á.

Ngoài đào tạo, trường đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chính sách quản lý của Việt Nam.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

19 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share