Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (tiếng Anh: VNUHCM-University of Information Technology) là một trường đại học chuyên ngành với thế mạnh thương hiệu về đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam. Là trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

16 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share