Đại học Dầu khí Việt Nam

Đại học Dầu khí Việt Nam

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam là một trường đại học chuyên ngành tại Việt Nam, với thế mạnh thương hiệu về đào tạo nhóm ngành dầu khí, trực thuộc Bộ Công thương Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư và không nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

9 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share