Đại học kinh tế kĩ thuật Bình Dương

Đại học kinh tế kĩ thuật Bình Dương

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương được thành lập vào ngày 21 tháng 09 năm 2010 theo Quyết định số 1750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường đào tạo đa hệ, đa ngành theo hướng ứng dụng liên thông và theo nhu cầu xã hội. Chất lượng đào tạo đáp ứng theo nhu cầu doanh nghiệp

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

5 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share