Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên là một trong những trường đại học công lập có thương hiệu về đào tạo khối ngành kỹ thuật tại miền bắc Việt Nam. Trường trực thuộc Đại học Thái Nguyên, đồng thời là trung tâm nghiên cứu kỹ thuật lớn nhất của vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

9 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share