Trường Đại Học Nội vụ Hà Nội

Trường Đại Học Nội vụ Hà Nội

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Hanoi University Of Home Affairs) là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Nội vụ, được thành lập ngày 14/11/2011 trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.

Bản đồ

Thống kê

15 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share