Đại học Phan Thiết

Đại học Phan Thiết

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Phan Thiết (University of Phan Thiet) là trường Đại học tư thục duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, Việt Nam đào tạo đại học và sau đại học. Trường được thành lập theo theo quyết định số 394/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ký ngày 5 tháng 3 năm 2009.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

14 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share