Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long là một trong nhóm sáu trường Đại học Sư phạm kỹ thuật của cả nước – đào tạo kỹ thuật lấy ứng dụng làm trọng tâm để giảng dạy. Trường trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và được giám sát về đào tạo bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share