Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đánh giá

Giới thiệu

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Hanoi University of Natural Resources and Environment), là một trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường tại Hà Nội và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.

Là trung tâm nghiên cứu, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao với trình độ đại học và sau đại học cho các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, môi trường, khí hậu, biển, hải đảo, đất đai,… phục vụ cho lĩnh vực tài nguyên môi trường của đất nước Trường đang tích cực phấn đấu vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia.

Bản đồ

Thống kê

13 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share