Đại học Trà Vinh

Đại học Trà Vinh

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Trà Vinh là một trường đại học đa ngành tại tỉnh Trà Vinh thuộc nhóm trường có tốc độ phát triển bền vững nhanh nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những trường đại học đáng học nhất Việt Nam

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

5 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share