Trường đại học văn hóa Nghệ thuật quân đội

Trường đại học văn hóa Nghệ thuật quân đội

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Văn hoá-Nghệ thuật Quân đội trực thuộc Tổng cục Chính trị- Bộ Quốc phòng Việt Nam là trường đại học chuyên đào tạo các văn nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ sáng tác, biên đạo múa chuyên nghiệp, cán bộ quản lý văn hoá, nhà văn, sân khấu, điện ảnh cho quân đội và quốc gia.

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share