Đại học Xây dựng Miền Tây

Đại học Xây dựng Miền Tây

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây là một trường đại học chuyên về nhóm ngành kiến trúc, xây dựng và quy hoạch tại Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Xây dựng

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

4 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share