Trường Đại học xây dựng Miền Trung

Trường Đại học xây dựng Miền Trung

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung là một trường đại học chuyên ngành về nhóm ngành xây dựng và thiết kế tại Việt Nam, được đánh giá là một trong những trường đại học đứng đầu về đạo tạo nhóm ngành xây dựng và kiến trúc tại miền Trung Việt Nam, nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền Trung, cũng như cả nước.

Trường trực thuộc nhóm ba trường Đại học Xây dựng, đều trực thuộc Bộ Xây dựng. Trường được thành lập trên cơ sở Trường cao đẳng Xây dựng số 3 ở thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

4 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share