Trường Quốc tế ABC

Trường Quốc tế ABC

Đánh giá

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1995, Trường Quốc tế ABC là một trường đa quốc gia, trường học ngày càng mở rộng nhanh chóng cho cả hai ngôn ngữ tiếng Anh đầu tiên và thứ hai ngôn ngữ riêng của sinh viên. Cung cấp giáo dục cho 2-18 tuổi, trường cung cấp hướng dẫn trong tất cả các môn học Anh thông qua môi trường tiếng Anh và cung cấp phiên bản giảng dạy chuyển thể của chương trình giảng dạy quốc gia Anh, Cambridge IGCSE và mức / A AS.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

14 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share