Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở Quốc Tế Mỹ Úc (AMIS)

Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở Quốc Tế Mỹ Úc (AMIS)

Đánh giá

Giới thiệu

Với Phương châm 5T : “Tâm hồn, Tố chất, Thói quen, Tính độc lập và Trí sáng tạo” là cơ sở thành tài của trẻ. Vì thế Nhà Trường đã không ngừng hoàn thiện, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo thực hiện Phương châm 5T nhằm tạo cho Học sinh có một tâm hồn khỏe mạnh, những tố chất mới, thói quen học tập tốt, tính độc lập tự chủ và trí sáng tạo là tiền đề và tài sản quý báu cả đời của trẻ. Ngoài ra, Trường Quốc Tế AMIS sử dụng công nghệ đào tạo tiên tiến bằng Bảng Tương Tác Thông Minh nhằm trang bị cho Học Sinh những kỹ năng mềm như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống. Những kỹ năng thực tế và quan trọng này giúp cho các học sinh có thể trở thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lýthành đạt và thành công trong tương lai.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

76 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share